Publicații statistice

„Anuarul Statistic al Municipiului București – 2017” împreună cu „Anuarul Statistic al Regiunii Bucuresti Ilfov – 2017” conţin alături de datele statistice propriu-zise, o serie de elemente de metodologie menite să asigure interpretarea corectă a conținutului indicatorilor prezentați, informații care relevă statistica populației ca număr, caracteristici demografice, elemente economice de la industrie și agricultură la servicii, statistici privind Produsul Intern Brut, sănătate și educație, ş.a
Anuar Statistic Municipiul Bucuresti – 2017
Anuar Statistic Reg. Bucureşti Ilfov – 2017
Arhivă anuare

 

Buletinul Statistic Lunar al Municipiului București   

Publicaţie periodică de referinţă, care oferă utilizatorilor informaţii statistice lunare şi trimestriale privind principalele domenii de activitate: industrie, construcții; comerţ internaţional cu bunuri; turism; forța de muncă; indicatori sociali și mișcarea naturală a populației.

 

Denumirea publicaţiei  Periodicitate           Preţ*
Anuar Statistic al Municipiului Bucureşti (Bilingv) ANUAL 75 RON
Anuar Statistic al Regiunii Bucureşti – Ilfov (Bilingv) ANUAL 75 RON
Documentar Sector 1 ANUAL 25 RON
Documentar Sector 2 ANUAL 25 RON
Documentar Sector 3 ANUAL 25 RON
Documentar Sector 4 ANUAL 25 RON
Documentar Sector 5 ANUAL 25 RON
Documentar Sector 6 ANUAL 25 RON
Starea Economico-Socială a Municipiului Bucureşti ANUAL 30 RON
Învăţământul de toate gradele – Regiunea Bucureşti – Ilfov ANUAL 15 RON
Piața Forței de Muncă ANUAL 15 RON
Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie 2018 ANUAL gratuit
Locuinţe terminate în Municipiul Bucureşti ANUAL  gratuit
Populaţia după domiciliu din Municipiul Bucureşti la 1 ianuarie 2019 ANUAL gratuit
Cultura în Municipiul București ANUAL gratuit
Ce este statistica? ANUAL gratuit
Scurt Istoric al statisticii Municipiului Bucureşti ANUAL gratuit
Sănătatea în Municipiul Bucureşti ANUAL gratuit
Buletin Statistic Lunar LUNAR 15 RON
Pensionari şi pensia medie în Municipiul Bucureşti în trim. I – pliant TRIMESTRIAL gratuit
Activitatea turistică din Municipiul Bucureşti în trim. I 2019 – pliant TRIMESTRIAL gratuit
Şomeri înregistraţi şi rata şomajului în Municipiul Bucureşti în trim. I 2019 – pliant TRIMESTRIAL gratuit
* Pentru comenzi vă puteţi adresa Serviciului Statistică Regională, Sinteze, Editare, Preţuri şi Relaţii cu Publicul
   Tel: (021) 315.10.07; (021) 305.66.49; (021) 305.66.54
   Fax: (021) 315.10.07