Populaţia

Populația după domiciliu la 01 iulie 2019 – Date provizorii

NOTĂ:

  • Ţinând cont de caracterul provizoriu al datelor privind fenomenele demografice (naşteri şi decese) survenite în străinătate, datele cu privire la populaţia după domiciliu la 1 iulie 2019 sunt provizorii şi vor fi revizuite în a doua jumătate a anului 2020.
  • Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenia română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.
  • Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în cartea de identitate, aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului.