PIB


                                                           

                                                     -milioane lei  preţuri curente-

 Zona Anul 2016
Regiunea Bucureşti-Ilfov 207571,6
Municipiul Bucureşti 187070,0
Notă: datele au fost calculate conform principiilor metodologice ale Sistemului European de Conturi 2010.