Orizont 2060 – Proiectarea populației școlare

Orizont 2060 – Proiectarea populației școlare

Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, prin intermediul domnului director Laurențiu Gavrilă, a prezentat pe 24 mai 2018, la sediul Prefecturii Municipiului București, studiul ”Orizont 2060 – Proiectarea populației școlare”. Cu acest prilej au fost prezentate o serie de aspecte cu privire la populaţia rezidentă a Capitalei și a României – înregistrată în 2015 și proiectată pentru anii 2060, lunând în calcul variantele de proiectare medie și intermediară.

Evoluţia fenomenelor demografice din perioada 2012-2015 a constituit baza scenariilor de proiectare a populaţiei rezidente a fiecărui judeţ.

Divizia pentru Populație din cadrul Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al ONU a realizat, în anul 2017, un raport privind proiecția populației lumii. Conform acestui raport, populația lumii va crește anual în medie cu aproximativ 43,8 milioane de locuitori, estimîndu-se că va ajunge la 9,8 miliarde persoane în anul 2050 și la 11,2 miliarde de locuitori în anul 2100.

Proiectarea populaţiei rezidente oferă informaţii utile asupra viitoarei evoluţii a numărului şi structurii pe vârste a populaţiei rezidente la nivelul fiecărui judeţ (grupe cincinale şi grupe funcţionale – tânără, adultă, vârstnică, feminină de vârstă fertilă, şcolară şi preşcolară). Din punct de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi structurii populaţiei sunt fertilitatea, mortalitatea şi migraţia (internă şi externă), fenomene prezente la nivelul fiecărui judeţ.

La nivelul municipiului Bucuresti, la 1 iulie 2015, ponderea populației rezidente cuprinse între 0-14 ani era de 13,4%, populația de 15-64 ani reprezenta 71,1%, iar populația de 65 ani și peste,15,5%.

La orizontul anului 2060 ponderile grupelor mari de vârstă suferă modificări, accentuându-se fenomenul de îmbătrânire demografică.  Populația de 0-14 ani va reprezenta 9,5%, cea de 15-64 ani 52,1%, iar cea de 65 ani și peste va deține 38,4%, din totalul populației municipiului București.

Lasă un răspuns