In memoria domnului Director General Pavel ORZA

In memoria domnului Director General Pavel ORZA

Un ultim şi pios omagiu pentru cel care a fost Directorul General al Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București, Pavel ORZA.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

                                                                                                                  

Pavel ORZA

 

Născut: 14 iulie 1936, Timișoara

Decedat: 2018 București

 

 

 

 

 

Studii: Academia de Studii Economice București – Facultatea de Statistică (1958);

Cursuri postuniversitare: de limba franceză (1972);

Modulul eficiența activității economice la Centrul pentru Perfecționarea Cadrelor (1975);

Probleme actuale de planificare și statistica (CEPECA 1978);

Curs de perfecționare pentru cadre de conducere la Academia ”Ştefan Gheorghiu” (1983).

 

Activitatea profesională: statistician. Din cei 45 de ani de activitate profesională, 43 a lucrat în aparatul statistic – 40 la Direcția de Statistică a Municipiului București (1958-1968 și 1970-2000) și 3 ani la Institutul Național de Statistică (2001-2004). În activitatea sa a trecut aproape prin toate funcțiile – inspector de sector, apoi șef serviciu la statistica industriei, director adjunct, director general; în anii 1968-1970 și-a desfășurat activitatea la Comisia economică a municipiului București, ca economist la sectorul de sinteză; iar la Institutul Național de Statistică a deținut funcția de consilier al Președintelui.

Problemele de care s-a ocupat se referă, în principal, la realizarea lucrărilor statistice curente și anuale din domeniul statisticii industriei pe ansamblul capitalei; a bugetelor de familie; a nivelului de trai și a elaborării de informări statistice și analize statistico-economice privind rezultatele activității economice pe total, pe ramuri și domenii de activitate. O activitate susținută a desfășurat pentru coordonarea și realizarea lucrărilor Recensămintelor populației și locuințelor pentru Municipiul București (1977 și 1992), precum și pentru organizarea Recensamântului populației și locuințelor din 18 martie 2002.

În ultimii ani de activitate a acordat o atenție specială restructurării și reconsiderării întregii activități de cercetare statistică prin înlocuirea înregistrărilor exhaustive cu metode moderne de cercetare selectivă și adaptarea nomenclatoarelor și metodologiilor existente în România la cele folosite în cadrul Uniunii Europene.

Principalele publicații: coautor la toate anuarele statistice ale municipiului București (1960-2001); 20 de articole în Revista de Statistică, dintre care: Considerații metodologice privind calculul producției neterminate în industrie; Calculul productivității muncii în industrie; Urmărirea statistică a parametrilor tehnico-economici proiectați la noile obiective puse în funcțiune; coautor la lucrările apărute sub egida Academiei Române, a Societății Române de Statistică și a Fundației Naționale pentru Știință și Artă, Cunoaște România (2004), Connaisez la Roumanie (2006), Cunoaște România – membră a Uniunii Europene (2007) și Knowing România – Member oh the European Union (2007).

Alte activități profesional științifice: În anul 1970 a fost cadru didactic asociat la catedra de Statistică Ramurilor Economiei Naționale – specialitatea statistică, la Academia de Studii Economice București. A fost membru al Consiliului Științifico-Metodologic al INS și membru fondator al Societății Române de Statistică.

Distincții: Premiul ”Virgil Madgearu” (2004).

 

 

Lasă un răspuns