Structura organizatorică a Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului București


Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti este organizată şi funcţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr.957/2005 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică şi a Legii nr.226/2009 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.
Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale/judeţene de statistică din ţară şi direcţiile generale/direcţiile din I.N.S. De asemenea, are relaţii de colaborare cu organele administraţiei publice locale şi cu serviciile descentralizate ale administraţiei publice centrale.