Anuarul Statistic al Regiunii Bucureşti – Ilfov  2017

Anuarul Statistic al Regiunii Bucureşti – Ilfov  2017

Avem deosebita plăcere de a va anunța că a apărut „Anuarul Statistic al Regiunii Bucureşti – Ilfov  2017”, editat de Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, în anul 2018. Alături de datele statistice propriu-zise, în el se reflectă elemente de motodologie menite să asigure interpretarea corectă a conținutului indicatorilor prezentați, informații care relevă statistica populației ca număr, caracteristici demografice, elemente economice de la industrie și agricultură la servicii, statistici privind Produsul Intern Brut, sănătate și educație ş.a.